Stress sacked Businessman sit on stair of city while other Business guys walk upstair. Head down with feeling bad covered face by two hands. unemployment or fired due to covid-19. - 165696840
PREMIUM

Biznesmen zwolniony ze stresu siedzi na schodach miasta, podczas gdy inni biznesmeni idą na górę. głową w dół ze złym samopoczuciem zakrytą twarzą dwiema rękami. bezrobocie lub zwolnienie z powodu covid-19.

 165696840
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free