World health day and medical concept. Top view of healthy food in plate with stethoscope, red heart for cholesterol diet and diabetes control set on dark background. - 165358289
PREMIUM

światowy dzień zdrowia i koncepcja medyczna. widok z góry zdrowej żywności w talerzu ze stetoskopem, czerwonym sercem do diety cholesterolowej i kontroli cukrzycy ustawionej na ciemnym tle.

 165358289

Podobne zdjęcia Royalty-Free