lent, a season of renewal banner with lent cross crucifix in circle sunset and bird flying on yellow background vector design - 164556231
PREMIUM

Wielki post, sezon odnowienia sztandaru z pożyczonym krucyfiksem krzyżowym w kręgu zachodu słońca i ptakiem latającym na żółtym tle wektorowym

 164556231
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)