Motivation and aiming for new life concept. Human hands making list of resolutions for starting new life writing in planner and making notes vector illustration, top view - 164129197
PREMIUM

Motywacja i dążenie do nowej koncepcji życia. ludzkie ręce sporządzające listę postanowień dotyczących rozpoczęcia nowego życia, pisania w terminarzu i robienia notatek ilustracji wektorowych, widok z góry

image-id164129197

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)