Golden chess horse piece on chess board game with opponent chess on black background with light effect for ideas and competition and strategy. Successful Business leader, brave or fearless concept. - 164112959
PREMIUM

Kawałek złotego konia szachowego na szachowej grze planszowej z szachami przeciwnika na czarnym tle z efektem świetlnym dla pomysłów, konkurencji i strategii. odnoszący sukcesy lider biznesu, odważna lub nieustraszona koncepcja.

 164112959

Podobne zdjęcia Royalty-Free