Doctor and patient in the room of computed tomography at hospital - 163230473
PREMIUM

Lekarz i pacjent w pokoju tomografii komputerowej w szpitalu

 163230473
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free