Hand holding and using smart phone with black blank screen icon set. Vector illustrations of hand carrying phone, finger gesture tapping on screen, and using pen tool to write and pinpoint. - 162714666
PREMIUM

Ręka trzyma i używa smartfona z zestawem ikon czarnego pustego ekranu. ilustracje wektorowe dłoni niosącej telefon, gest palcem dotykający ekranu i używanie narzędzia pióra do pisania i wskazywania.

 162714666
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)