Light tunnel or gate of light installation consists of many triangular gates lit by bright lights. Blurred people like an aliens invasion cross a deep light tunnel as stars are visible in the dark sky - 162686287
PREMIUM

świetlny tunel lub brama instalacji świetlnej składa się z wielu trójkątnych bram oświetlonych jasnymi światłami. niewyraźni ludzie jak inwazja kosmitów przechodzą przez głęboki tunel świetlny, gdy gwiazdy są widoczne na ciemnym niebie

 162686287

Podobne zdjęcia Royalty-Free