Promotion, demonstration and admiration concept. Group of young smiling positive people office workers standing applauding and looking at white blank mockup for text ad copy space vector illustration - 162195849
PREMIUM

Koncepcja promocji, demonstracji i podziwu. grupa młodych uśmiechniętych pozytywnych ludzi pracowników biurowych stojących brawo i patrzących na białą pustą makietę dla ilustracji wektorowych przestrzeni reklam tekstowych

 162195849
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)