Child with cerebral palsy on physiotherapy in a children therapy center. Boy with disability doing exercises with physiotherapists in rehabitation centre. - 162139673
PREMIUM

Dziecko z porażeniem mózgowym na fizjoterapii w centrum terapii dzieci. chłopiec niepełnosprawny wykonujący ćwiczenia z fizjoterapeutami w ośrodku rehabilitacyjnym.

 162139673
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free