Vaccination against flu or Covid-19 virus. Multiracial people receiving vaccines in modern hospital. Nurses giving shots to multiethnic grown-ups and children during mass immunization campaign - 160737778
PREMIUM

Szczepienie przeciwko grypie lub wirusowi covid-19. wielorasowe osoby otrzymujące szczepionki w nowoczesnym szpitalu. pielęgniarki dające zastrzyki wieloetnicznym dorosłym i dzieciom podczas kampanii masowych szczepień

 160737778
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free