Close up of client hand holding phone and scanning qr code with woman phone to transfer money. Girl hands holding smartphone to scan code for digital payment. Screen scanning with smartphone for qr-code payment. - 160338460
PREMIUM

Zbliżenie dłoni klienta trzymającej telefon i skanującej kod qr telefonem kobiety, aby przelać pieniądze. dziewczyna trzyma smartfona za ręce, aby zeskanować kod do płatności cyfrowych. skanowanie ekranu za pomocą smartfona w celu płatności kodem qr.

 160338460
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free