Mandibular prosthesis All on 4 system supported by implants. Medically accurate 3D illustration of human teeth and dentures concept - 160276310
PREMIUM

Proteza żuchwy all on 4 system wsparta na implantach. medycznie dokładna ilustracja 3d koncepcji ludzkich zębów i protez

image-id160276310

Podobne zdjęcia Royalty-Free