Certyfikat szczepienia, fraza napisana na maszynie do pisania.

Certyfikat szczepienia, fraza napisana na maszynie do pisania. - 160241503