Nocebo or placebo. Turned cubes and changed the word 'placebo' to 'nocebo', or vice versa. Beautiful wooden table, white background, copy space. Medical and science concept. - 160090880
PREMIUM

Nocebo czy placebo. obrócił kostki i zmienił słowo „placebo” na „nocebo” lub odwrotnie. piękny drewniany stół, białe tło, miejsce. koncepcja medyczna i naukowa.

 160090880

Podobne zdjęcia Royalty-Free