Cold, flu, virus, sick, illness, fever, sickness, infection concept. Unhappy young people feeling ill with high temperature sneezing taking medicine drinking hot tea in bed and coughing - 159307156
PREMIUM

Przeziębienie, grypa, wirus, chory, choroba, gorączka, choroba, koncepcja infekcji. nieszczęśliwi młodzi ludzie źle się czują z wysoką temperaturą kichają zażywają lekarstwa piją gorącą herbatę w łóżku i kaszlą

 159307156
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)