Communication, business, teamwork, brainstorming, presentation, agreement concept. Business people partners coworkers cartoon characters discussing projects, having brainstorming, negotiating - 159307139
PREMIUM

Komunikacja, biznes, praca zespołowa, burza mózgów, prezentacja, koncepcja umowy. ludzie biznesu partnerzy współpracownicy postacie z kreskówek omawiające projekty, przeprowadzające burzę mózgów, negocjujące

 159307139
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)