English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Worker over the open sewer hatch on a street. electricity and communications repair, underground utilities, cable laying - 159240154

Pracownik nad otwartym włazem kanalizacyjnym na ulicy. naprawa elektryczności i łączności, uzbrojenie podziemne, układanie kabli

 159240154

Podobne Zdjęcia