English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close up on center of one Giant Sunflower blooming with a honey bee collecting pollen and another bee on one of the large flower petals. - 159162318

Zbliżenie na środek jednego olbrzymiego słonecznika kwitnącego z pszczołą miodną zbierającą pyłek i inną pszczołą na jednym z dużych płatków kwiatowych.

 159162318

Podobne Zdjęcia