Neuronal communication. The dendrites contain receptors for neurotransmitters released by nearby neurons. Soma, dendrites, axons, terminal buttons, and synaptic vesicles. - 159145426
PREMIUM

Komunikacja neuronowa. dendryty zawierają receptory dla neuroprzekaźników uwalnianych przez pobliskie neurony. soma, dendryty, aksony, guziki końcowe i pęcherzyki synaptyczne.

 159145426
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)