Diverse Team of Professional surgeon,  Assistants and Nurses Performing Invasive Surgery on a Patient in the Hospital Operating Room. Real Modern Hospital with Authentic Equipment. - 158961072
PREMIUM

Zróżnicowany zespół profesjonalnych chirurgów, asystentek i pielęgniarek wykonujących operacje inwazyjne na pacjencie w szpitalnej sali operacyjnej. prawdziwy nowoczesny szpital z autentycznym wyposażeniem.

 158961072
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free