Selective focus on child hand, put euro coin in swear jar. Every time child curses or swears it has to put money as punishment in jar for safe keeps. Bad habit concept. - 158881010
PREMIUM

Selektywne skupienie się na dłoni dziecka, włóż monetę euro do słoika z przekleństwami. za każdym razem, gdy dziecko przeklina lub przeklina, musi w ramach kary włożyć pieniądze do słoika na przechowanie. koncepcja złego nawyku.

image-id158881010

Podobne zdjęcia Royalty-Free