English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Industry concept. Safety and health. A scientist opens a container with a dangerous virus. Man in a protective suit disinfects ward from apparatus with liquid. Opening box with toxic substance inside - 158616782
PREMIUM

Pojęcie przemysłu. bezpieczeństwo i zdrowie. naukowiec otwiera pojemnik z niebezpiecznym wirusem. mężczyzna w kombinezonie ochronnym dezynfekuje oddział z aparatu płynem. otwierane pudełko z toksyczną substancją w środku

 158616782
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)