Kitchen workers. Restaurant staff characters, chef, assistants, hostess and waiter, kitchen workers cooking and serving, vector illustration set. Female and male employees in uniform - 158544464
PREMIUM

Pracownicy kuchni. postacie personelu restauracji, szef kuchni, asystenci, gospodyni i kelner, pracownicy kuchni gotowanie i serwowanie, zestaw ilustracji wektorowych. pracownicy płci żeńskiej i męskiej w mundurach

 158544464
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)