Mapping of asbestos-cement roof with graph from the Multi spectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer sensor - concept image. - 158494823
PREMIUM

Odwzorowanie dachu azbestowo-cementowego z wykresem z wielospektralnego czujnika spektrometru obrazowania w podczerwieni i świetle widzialnym - obraz koncepcyjny.

 158494823

Podobne zdjęcia Royalty-Free