English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Mapping of asbestos-cement roof with graph from the Multi spectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer sensor - concept image. - 158494823
PREMIUM

Odwzorowanie dachu azbestowo-cementowego z wykresem z wielospektralnego czujnika spektrometru obrazowania w podczerwieni i świetle widzialnym - obraz koncepcyjny.

 158494823

Podobne zdjęcia Royalty-Free