Car washing concept. Auto cleaning with high pressure of water. Contactless self service car wash. Close up shot. Selective focus. - 158375563
PREMIUM

Koncepcja mycia samochodu. automatyczne czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. bezdotykowa samoobsługowa myjnia samochodowa. strzał z bliska. selektywne skupienie.

 158375563

Podobne zdjęcia Royalty-Free