3d render, balancing balls placed on weighing scales, abstract geometric shapes isolated on blue background. Equivalent metaphor, balance concept. Modern minimal design - 158215299
PREMIUM

Renderowania 3d, balansujące kulki umieszczone na wadze, abstrakcyjne kształty geometryczne na białym tle na niebieskim tle. równoważna metafora, koncepcja równowagi. nowoczesny minimalistyczny design

 158215299

Podobne zdjęcia Royalty-Free