Oct 14, 2020 Fremont / CA / USA - Highway Patrol officer writing a traffic ticket to a driver pulled over on the right side of the road - 158159452
PREMIUM

14 października 2020 r. fremont / ca / usa - funkcjonariusz patrolu autostrady pisze mandat drogowy kierowcy zatrzymanemu po prawej stronie drogi

 158159452
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free