Experienced Senior Scientist Working with CT MRI Brain Scan Images on a Personal Computer in Laboratory. Neurologists Neuroscientists in Medical Research Center Work on Brain Tumor Cure. - 158095618
PREMIUM

Doświadczony starszy naukowiec pracujący z obrazami ct mri mózgu na komputerze osobistym w laboratorium. neurolodzy neurolodzy w centrum badań medycznych pracują nad wyleczeniem guza mózgu.

 158095618
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free