Old compass discovery and wooden plane on vintage paper antique world map background, Retro style cartography travel geography navigation, Columbus Day concept - 157938287
PREMIUM

Odkrycie starego kompasu i drewniany samolot na tle antycznej mapy świata antyczny papier, kartografia w stylu retro nawigacja geograficzna podróży, koncepcja dnia kolumba

image-id157938287

Podobne zdjęcia Royalty-Free