English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Module discrete multi-channel input indication. transmission of tele states on the interface. electrical controller. control of supply voltage to the mechanisms. automated process control systems. - 157630181

Sygnalizacja wejścia wielokanałowego modułu dyskretnego. transmisja stanów tele na interfejsie. sterownik elektryczny. kontrola napięcia zasilania mechanizmów. zautomatyzowane systemy kontroli procesów.

 157630181

Podobne Zdjęcia