3d render, abstract minimal background with white round arches. - 157601204
PREMIUM

Renderowania 3d, streszczenie minimalne tło z białymi okrągłymi łukami.

 157601204

Podobne zdjęcia Royalty-Free