Medical CT or MRI or PET Scan Standing in the Modern Hospital Laboratory. Technologically Advanced and Functional Mediсal Equipment in a Clean White Room. - 157492358
PREMIUM

Medyczne badanie ct lub mri lub badanie zwierząt domowych stojące w nowoczesnym laboratorium szpitalnym. zaawansowany technologicznie i funkcjonalny sprzęt medyczny w czystym, białym pokoju.

 157492358
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free