English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
On high tech factory asian engineer uses computer for programing pick and place electronic machinery for printed circuit board surface mount assembly line. production of pcb with smt machinery. - 157490163

W zaawansowanej technologicznie fabryce inżynier azjatycki używa komputera do programowania maszyn elektronicznych do wybierania i umieszczania na linii montażowej płytki drukowanej. produkcja pcb na maszynach smt.

 157490163
 
 

Podobne Zdjęcia