Businessman holding a navigation compass in hand with background a growing virtual hologram stock. business planning and strategy growth, progress or success concept on blue background. - 157202593
PREMIUM

Biznesmen trzymający w ręku kompas nawigacyjny z tłem rosnącego zapasu wirtualnego hologramu. planowanie biznesowe i koncepcja wzrostu, postępu lub sukcesu strategii na niebieskim tle.

 157202593
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free