English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close up of The Western Wall, Wailing Wall, often shortened to The Kotel is the most religious site in the world for the Jewish people, located in the Old City of Jerusalem - 157140868

Zbliżenie na ścianę zachodnią, ścianę płaczu, często skracaną do kotla, to dla żydów najbardziej religijne miejsce na świecie, znajdujące się na starym mieście jerozolimy

 157140868

Podobne Zdjęcia