Inspirational quote - Do not wait. The time will never be just right. With alarm table clock and a cup of morning coffee on white wooden table background. Time and successful motivational notes on white paper concept. - 156903535
PREMIUM

Inspirujący cytat - nie czekaj. czas nigdy nie będzie odpowiedni. z budzikiem i filiżanką porannej kawy na tle biały drewniany stół. czas i udane notatki motywacyjne na koncepcji białej księgi.

 156903535

Podobne zdjęcia Royalty-Free