Continuous one single line drawing of a handshake. A hand's business partner and shaking their hands to deal a contract isolated on white background. Business agreement concept. Vector illustration - 156899879
PREMIUM

Ciągły jeden rysunek linii uścisku dłoni. partnera biznesowego dłoni i uścisk dłoni do czynienia z umową na białym tle. koncepcja umowy biznesowej. ilustracja wektorowa

 156899879
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)