Mature man talking to high school student in hallway at the end of the lesson. Senior professor in conversation with guy student in campus while walking at hallway. High school teacher holding tests and talking to encourage young man after exam. - 156811265
PREMIUM

Dojrzały mężczyzna rozmawia z uczniem liceum w korytarzu pod koniec lekcji. starszy profesor w rozmowie z facetem studentem w kampusie podczas spaceru na korytarzu. nauczyciel liceum przeprowadzający testy i rozmawiający, aby zachęcić młodego człowieka po egzaminie.

 156811265
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free