Creative image of many business people conference group meeting on city office building background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement. - 156519684
PREMIUM

Kreatywny obraz spotkania grupowego konferencji ludzi biznesu na tle budynku biurowego miasta pokazujący sukces partnerstwa transakcji biznesowych. koncepcja pracy zespołowej, zaufania i porozumienia.

 156519684
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free