Insulin vial and syringe on blue background. Health care, doctor, clinic or hospital, medical concept. World diabetes day. Ready for vaccine injection. Pain treatment, illegal use, vaccination - 156374193
PREMIUM

Fiolka insuliny i strzykawka na niebieskim tle. opieka zdrowotna, lekarz, klinika lub szpital, koncepcja medyczna. światowy dzień cukrzycy. gotowy do wstrzyknięcia szczepionki. leczenie bólu, nielegalne używanie, szczepienia

 156374193

Podobne zdjęcia Royalty-Free