Symbol for gender equality. Turned a cube and changed a unequal sign to a equal sign between symbols of men and women. Beautiful gray background, copy space. - 156341260
PREMIUM

Symbol równości płci. obrócił sześcian i zmienił nierówny znak na znak równości między symbolami mężczyzn i kobiet. piękne szare tło, kopia przestrzeń.

 156341260

Podobne zdjęcia Royalty-Free