Ovum with needle and sperm for artificial insemination or in vitro fertilization. Concept of artificial insemination or fertility treatment. Image - 156303479
PREMIUM

Jajo z igłą i nasieniem do sztucznego zapłodnienia lub zapłodnienia in vitro. koncepcja sztucznego zapłodnienia lub leczenia bezpłodności. obraz

 156303479

Podobne zdjęcia Royalty-Free