English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Two purple surgical medical gloves isolated on white background with hands. Rubber glove manufacturing, human hand is wearing a latex glove. Doctor or nurse putting on nitrile protective gloves - 156000707
PREMIUM

Dwa fioletowe chirurgiczne rękawiczki medyczne na białym tle z rąk. produkcja rękawic gumowych, ludzka ręka nosi lateksową rękawiczkę. lekarz lub pielęgniarka zakłada rękawiczki ochronne z nitrylu

 156000707

Podobne zdjęcia Royalty-Free