In the Industrial Engineering Facility: Young Female Designer Works with Chief Industrial Engineer, They have Discussion, Analyse and Correct Engine Design Technical Drafts that are Lying on the Table - 155113004
PREMIUM

W zakładzie inżynierii przemysłowej: młoda projektantka pracuje z głównym inżynierem przemysłowym, dyskutują, analizują i poprawiają leżące na stole szkice techniczne konstrukcji silników

 155113004
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free