Obraz obszaru wielkiej zatoki australijskiej w południowej Australii

Obraz obszaru wielkiej zatoki australijskiej w południowej Australii - 155102056
ID zdjęcia155102056

An image of the Great Australian Bight area at south Australia