Happy disabled man doing various activities, hobbies, and leading a normal life stick figures icons. Vector illustrations of a person on wheelchair having a good social life, exercise, and recreation. - 154968052
PREMIUM

Szczęśliwy niepełnosprawny mężczyzna wykonujący różne czynności, hobby i prowadzący normalne życie kij figurki ikon. ilustracje wektorowe osoby na wózku inwalidzkim, która ma dobre życie towarzyskie, ćwiczenia i rekreację.

 154968052
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)