A warning sign Danger Asbestos on a fence at construction site where old house is demolishing - 154886195
PREMIUM

Znak ostrzegawczy o niebezpieczeństwie azbestu na ogrodzeniu na placu budowy, na którym wyburza się stary dom

 154886195

Podobne zdjęcia Royalty-Free