Open curettage: Scaling and root planing (conventional periodontal therapy). Medically accurate 3D illustration of human teeth treatment - 154785454
PREMIUM

Kiretaż otwarty: scaling i root planing (konwencjonalna terapia periodontologiczna). medycznie dokładna ilustracja 3d leczenia ludzkich zębów

 154785454

Podobne zdjęcia Royalty-Free